Dodatne aktivnosti

KAKO OMOGOČITI OTROKU, DA BO LAHKO V POLNOSTI RAZVIL SVOJO OSEBNOST?

Vabimo k vpisu v popoldanske montessori programe, ki so osnovane po vzgojnem konceptu Marie Montessori.

Montessori POPOLDNEVNICE

popoldnevnice

 

»Kolikor moremo, moramo podpirati otrokovo hrepenenje po dejavnosti;

ne mu streči, ampak ga vzgajati tako, da bo postal samostojen.«

 (Maria Montessori)

foto: Ana Kosmač

foto: Ana Kosmač

 

Sodobna znanost nam vse bolj potrjuje, da na celostni razvoj otroka v veliki meri vpliva prav okolje. Temelj za ves nadaljnji razvoj otrok dobi v prvih letih življenja. Lastnost vsakega otroka je, da nezavedno spremlja naše življenje in ga želi natančno posnemati. Starši smo za otroka prvi in najpomembnejši učitelji. Ko se nas ta dejstva globoko dotaknejo, nam kar naenkrat ni vseeno, kaj bodo otroci od nas prejeli.
Starši za otrokov fizični razvoj poskrbimo z brezpogojno ljubeznijo in po najboljših močeh. Naš malček pa seveda potrebuje več kot le hrano in nego. Kako otroka spremljati na poti k samostojnosti in ga pripraviti na življenje, da bo v polnosti razvil svoje darove in bo vir življenja najprej zase in s časoma za okolje, kjer bo živel in ustvarjal?
Pri vzgoji na poti k samostojnosti in intelektualnem razvoju poleg ljubezni potrebujemo spodbude, znanje in izkušnje drugih staršev in strokovnjakov. Vsak človek (ne glede na prirojene posebnosti) lahko vsrka  samo to, do česar pride v svojem okolju in kar se okoli njega živi. Bolj ko je okolje bogato, več od njega prejme in se nauči.

 

Značilnosti montessori pristopa 

 

Montessori pristop je individualni pristop. Otroka obravnava celostno. Otrok bo glede na njegove trenutne razvojne sposobnosti in potrebe ter občutljivo okolje v montessori pripravljenem okolju samostojno izbiral med pripravljenimi materiali z različnih področij pod vodstvom usposobljenih odraslih.  Z dejavnostjo se bo ukvarjal toliko časa, kolikor časa želi oz. toliko časa, da napreduje. Včasih bo dejavnost delal samostojno, včasih pa še s kakšnim sovrstnikom.
V takem ozračju, ozračju svobode in miru, se otrok celostno razvija na njemu najbolj naraven način. Pedagoški pristop Marije Montessori se imenuje »POMOČ NARAVNEMU RAZVOJU OTROKA« in je za današnji čas zelo aktualen, saj spodbuja tudi zmernost, umirjenost ter lepoto bivanja, na kar včasih vsi skupaj pozabljamo.
Pri otroku spodbuja samospoznavanje, samodisciplino in samostojnost; spodbuja veselje za učenje; spodbuja spoštovanje do sebe, soljudi in okolja; razvija sposobnosti prepoznavanja potreb, odločanja in reševanja težav – razvija dobro samopodobo.
V pripravljenem okolju in skozi igro otrok razvija svojo osebnost, samostojnost, neodvisnost, koncentracijo in pomnjenje.
Hkrati se otroci v interakciji s sovrstniki učijo sodelovanja in prilagajanja ter pridobivajo izkušnje na  kognitivnem, socialnem, čustvenem, telesnem in duhovnem področju.
 
Komu so programi namenjeni?

 

Veselimo se inkluzije!

 •  Za otroke, starše, ki jih zanima in bi radi spoznali pedagogiko montessori.
 • Za otroke, ki potrebujejo posebno pozornost in podporo pri vzgoji in razvoju – otroci s posebnostmi.

 

 

Značilnosti montessori uric – POPOLDNEVNIC
 • Otrok dela, raziskuje v t.i. pripravljenem okolju, ki temelji na pedagogiki montessori.

 

 • Okolje je pripravljeno tako, da otroka nekaj »zamika« delati in je do tega spoštljiv.
 • Pripravljeno okolje je bogato z raznovrstnimi montessori materiali (didaktičnimi pripomočki), dejavnostmi in predmeti, preko katerih otrok dobiva izkušnje in spoznanja s pomočjo vseh svojih čutil – svet spoznava preko čutil.

»Čutila odpirajo pot znanju, so raziskovalci sveta.« (M. Montessori)

 • Posebnost našega pripravljenega okolje je, da smo poleg osnovnih montessori materialov pripravili vrsto preprostih aktivnosti, ki jih boste družine lahko enostavno prenesle v svoj dom in v vsakdanje življenje z otrokom.
Posebnosti naših programov
 • Ker je ena od naših pedagoginj tudi montessori terapevtka, bo  ob morebitnih posebnostih možna  tudi individualna obravnava in svetovanje.
 • V skupine montessori uric želimo vključevati tudi otroke s posebnostmi.
Zavedamo se, da je normalno biti poseben – da je vsak na nek način poseben-vsak je individum.
Otrok s posebnostmi se lahko razvija po njegovih lastnih normah le v običajnem socialnem okolju. Da lahko različni živimo, delamo in bivamo skupaj je za vse nas velika obogatitev, darilo.
 • Na opazovanje montessori programov in pogovorna srečanja ste dobrodošle tudi nosečnice oz. bodoči starši, ki se tako lahko pripravite na življenje z otrokom. Za vas bomo pripravili tudi posebna tematska predavanja oz. pogovorna srečanja.

 

 

Namen in cilj naših srečanj je:

 

Skupaj rasti, se učiti, igrati , se veseliti in drug drugemu pomagati.

 

Za otroke
Otroku daje raznovrstne možnosti izkušnje, da po principu pedagogike montessori  skupaj s sovrstniki spoznava zakonitosti sveta, spoznava sebe in  razvija svoje potenciale.
 • Celostna gradnja osebnosti.
 • Socialno življenje –  življenje v skupnosti.
 • Vaje vsakdanjega življenja.
 • Urjenje finomotorike.
 • Urjenje čutov/zaznav.
 • Uvajanje v tehnike kulture: računanje, branje, pisanje.

 

S pomočjo »svobodne izbire« se otrok uči:
 • samostojno se za nekaj odločiti,
 • si poiskati in organizirati prostor za delo,
 • delati toliko časa, da zaključi dejavnost,
 • se veseliti uspeha,
 • in na koncu prostor pospraviti.

 

 

Za starše
 • Skozi opazovanje svojih otrok in pogovore se v starših vzbudi razumevanje za različne potrebe svojih otrok.
 • Princip dela enostavno prenesemo v svoj vsakdanjik z otrokom:
  • z upoštevanjem spoštljivega odnosa in vedenja med staršem in otrokom,
  • z vključitvijo otroka v vsakdanji običajni delavnik – brez večjega napora se naučimo ponuditi otroku učne priložnosti, s katerimi se otrok čuti nagovorjenega.
 

Mogoče bo to lep zelen list ali svetleča gladka površina ali pa morda vonjtega ne vemo!

 

Mama pa bo lahko vse to poimenovala in s tem spodbujala otrokov jezikovni razvoj in razumevanje.
Starši (lahko tudi stari starši, tete …) boste povabljeni na posebna srečanja za starše, kjer se bomo vzajemno obogatili z izkušnjami, ki jih imamo, ter se dotaknili tem, ki vas bodo zanimale. Na pogovorna srečanja za starše bomo občasno povabili tudi zanimive goste.

 

Moto montessori pedagogov,  ki vodijo skupine je:

»Pomagaj mi, da naredim sam.« (Maria Montessori)

 • Montessori pedagogi opazujemo vašega otroka in vam na podlagi opazovanj pomagamo iskati in spodbujati otrokova močna področja in talente, ga preko njih povabimo tudi v področja, kjer se čuti šibkejšega, ter mu tako stojimo ob strani pri njegovem celostnem razvoju.
 • Vam in vašemu otroku smo na razpolago s spodbudami in nasveti.
V šolskm letu 2017/2018 Popoldnevnice ponujamo le v Radovljici v Gorenjski hiši otrok – montessori vrtcu

 


Mimogrede: letos poleg Popoldnevnic kot dodatnih aktivnosti naših vrtcev ponujamo še nekaj čisto novega in svežega! Skrivnost bomo razkrili prav kmalu.
Želite izvedeti še več o naših Popoldnevnicah? Tule je še nekaj dodatnih informacij.

 

Montessori Popoldnevnice:  starši-otroci  (do 3 let)

Vabljene tudi nosečnice oz. bodoči starši

 

»Otrok in odrasli sta dva različna dela človeštva, ki vplivata drug na drugega in bi morala biti drug drugemu v pomoč, v harmoniji, v sozvočju. Torej ne velja samo, da mora odrasli pomagati otroku, pač pa mora tudi otrok pomagati odraslemu.«

 (M. Montessori)

foto: arhiv Preprostomontessori

foto: arhiv Preprostomontessori

 • Otrok lahko v zanj skrbno pripravljenem okolju opazi in samostojno izbira med različnimi materiali različnih področij (grobe motorike, senzomotorike, vsakdanjega življenja, jezika, umetnosti). Preko njih pridobiva  nove izkušnje in v polnosti razvija to, kar je vanj položeno.
 • Sodelovanje v skupini je posebna izkušnja tudi za starše, ki imajo priložnost, da se naučijo opazovati in prepoznati razvojne potrebe otroka in nanje primerno odgovoriti. Pri tem smo vam v oporo izkušeni montessori pedagogi.
 • Glavni namen srečanj je pomoč staršem pri vzgoji in spodbudah svojih otrok. Spremljanje otroka oz. družine bo individualno, zato so skupine majhne (do 10 otrok).
 • V tako majhni skupini boste starši imeli tudi priložnost za izmenjavo  izkušenj. In prav te nas pogosto najbolj bogatijo in hrabrijo.
 • Na opazovanje in sodelovanje ste dobrodošle tudi nosečnice oz. bodoči starši. Preko opazovanja in sodelovanja na pogovornih srečanjih se boste dobro pripravili na življenje z otrokom in boste tako že od prvega trenutka otrokovega rojstva sproščeni in zaupljivi starši. In prav to je za vašega novorojenčka še kako pomembno.
Komu je program namenjen?
Otrokom od 2,5 let in njihovim staršem (ali starim staršem, tetam …).
Vabljene ste tudi nosečnice oz. bodoči starši.
Kdaj, kje, koliko časa?
Skupina starši-otroci se srečuje enkrat tedensko po uro in pol.
V šol. letu 2017/2018 dajemo možnost Popoldnevnic le v Radovljica:
v Gorenjski hiši otrok na Kranjski 4 v Radovljici ob sredah, od 16.45 do 18.15.

 

logo-ptic

Cena:

Popoldnevnice so razdeljene na 3 sklope:

Vsak sklop zajema 8 srečanj.

 • Ob prijavi v en sklop srečanj znaša 150 eur.
 • Ob prijavi v 2 sklopa, znaša 200 eur.
 • Ob prijavi v 3 sklope pa 280 eur
Lepo povabljeni!   Prijavita s tukaj

 

Montessori Popoldnevnice: otroci  (3-6 let)

 

»Otroci morajo biti zaposleni z zanimivimi stvarmi.«(M.Montessori)

4-IMG_7583

foto: arhiv Preprostomontessori

Otroci v starosti od tri do šest let imajo že veliko bolje razvit spomin in lastno voljo. Znanje pridobivajo hitreje in na drugačen način kot njihovi mlajši prijatelji.
  omogoča, da otroci v polnosti dobijo izkušnjo montessori okolja in razvijejo občutek pripadnosti skupnosti. Za otroka je to odlična priložnost, da se navaja na širše socialno okolje v skupini sovrstnikov.
Kako poteka in posebnosti popoldanske skupine – otroci
 • Otroci v skrbno pripravljenem montessori okolju v starostno heterogeni skupini (do 10 otrok) samostojno izbirajo med materiali in dejavnostmi s področja vsakdanjega življenja, zaznavanja, matematike, jezika, znanosti in umetnosti.
 • Srečanje pričnemo s kratkim gibanjem, kar pomeni: nekaj brain gym vaj, ples, bansi, hoja po črti itd.,  saj so nam izkušnje pokazale, kako velika je povezava med gibanjem in razvojem možganov. Otrok je po teh vajah bolj zbran, sposoben daljše koncentracije in pripravljen na intelektualne izzive.
 • Otroci bodo imeli na razpolago pijačo in sadje, ki si ga bodo lahko pripravili, kadarkoli bodo lačni. Tako otrok ne potrebuje nič drugega kot copate, rezervna oblačila (otroci veliko delajo z vodo) in dobro voljo.
Komu je program namenjen?
Otrokom od 2,5 let in njihovim staršem (ali starim staršem, tetam …).
Vabljene ste tudi nosečnice oz. bodoči starši.
Kdaj, kje, koliko časa?
Skupina starši-otroci se srečuje enkrat tedensko po uro in pol.
V šol. letu 2017/2018 dajemo možnost Popoldnevnic le v Radovljica:
v Gorenjski hiši otrok na Kranjski 4 v Radovljici ob sredah, od 16.45 do 18.15.

logo-ptic

Cena:

Popoldnevnice so razdeljene na 3 sklope:

Vsak sklop zajema 8 srečanj.

 • Ob prijavi v en sklop srečanj znaša 150 eur.
 • Ob prijavi v 2 sklopa, znaša 200 eur.
 • Ob prijavi v 3 sklope pa 280 eur
Lepo povabljeni! Prijava: prijava 2,5-6
 

 

Veselimo se korakov, ki jih bomo smeli prehoditi z vašo družino, še posebno pa z vašim otrokom, ki stopa na pot življenja.