Vrtec

O Gorenjski in Vrhniški hiši otrok

kot doma…

montessori2

Starši in domače okolje imajo na otroka najmočnejši vzgojni vpliv. V naših dveh hišah otrok vam želimo stati ob strani pri opravljanju starševskega poslanstva in vam pomagati odkrivati otrokova močna področja in njegove potrebe, ko se pripravlja na življenje. Dejavnosti v hišah otrok odražajo vsakdanje življenje in odgovarjajo na otrokovo močno potrebo po posnemanju opravil odraslih. Pripravljene so dejavnosti z različnih področij, ki so otroku blizu in v njem vzbujajo zanimanje. Prizadevali si bomo, da bo vaš otrok zrasel v ustvarjalno osebo, ki se v polnosti zaveda sebe, soljudi in sveta okoli sebe. Pomagali mu bomo razviti lastnosti kot so ljubezen do soljudi, ljubezen do učenja, notranja motivacija, zdrava samopodoba, vztrajnost, koncentracija, notranja disciplina in red.

otrok-s-smetiscnico

Gorenjska in Vrhniška hiša otrok sta zasebna vrtca Zavoda montessori, ki delata po programu za vrtce montessori. Izvajata celodnevni program, namenjen otrokom starim od 11 mesecev do vstopa v šolo.

Primerna sta tudi za otroke s posebnimi potrebami.

Nekaj drobtinic naših dveh vrtcev
– Smo majhen vrtec, v vsakem sta dve heterogeni oz. kombinirani skupini.
– Ena od opaznih značilnosti pristopa montessori je tudi individualni pristop do posameznega otroka.
– Stalna prisotnost tuje govoreče osebe.

Eden od vzgojiteljev govori z otroki samo v angleškem (ali drugem tujem) jeziku in na ta način omogoča zgodnje učenje tujega jezika na najbolj naraven in spontan način.

– Spodbujanje senzomotoričnega razvoja otroka.

Še posebno v prvih letih življenja, ko se možgani malega otroka najbolj intenzivno razvijajo je spodbujanje motoričnega in senzornega razvoja zelo pomembno.

– Razvoj duhovnega potenciala in spodbujanje občutka za estetiko preko umetnosti.

Kje smo? / prostori

Smo na zelo dostopnem kraju v središču Radovljice (bivša zgradba IBM), v prijetno urejenih prostorih v 1. nadstropju ter na Robovi cesti na Vrhniki, v prijetno urejeni hiši z velikim ograjenim vrtom.

V takem okolju t.i. pripravljenem okolju se otrok lahko počuti svobodnega, sprejetega in vabi k ustvarjanju prijetne atmosfere ter daje možnosti za oblikovanje skupnosti. Dobro pripravljeno okolje je namreč eden od osnovnih pogojev, da delo po metodi montessori lahko pride do izraza v pravem pomenu besede.

V neposredni bližini obeh vrtcev je tudi veliko možnosti za gibanje na prostem in raziskovanje narave.

Prostori (igralnice) so svetli in estetsko urejeni.

Vsa oprema je prilagojena otroku, tako da so mu stvari na dosegu. To mu daje občutek, da je ta svet njegov, da se v njem lahko svobodno giblje in samostojno izbira, kaj bo delal. Sobne rastline in slike naredijo prostor še prijaznejši. Okolje otroku ponuja primerne izzive in razvojne materiale. Igralnica je razdeljena na več osnovnih področij: vsakdanje življenje, jezik, zaznavanje in umetnost, pri mlajših še senzomotorika, pri starejših od treh let pa matematika in kozmična vzgoja.

SAMSUNG DIGITAL CAMERADSCN2680

 

Skrb za zdravje in prehrano

Za zdravo življenje otrok v vrtcu poskrbimo z zagotavljanjem dovolj svežega zraka v prostorih, z vsakodnevnim gibanjem na prostem, dnevno telesno aktivnostjo, z rednim vzdrževanjem higiene otrok in prostorov, zaščito pred nalezljivimi boleznimi ter enostavno in uravnoteženo prehrano. Otroci imajo ves dan na razpolago sadje in pijačo. Spodbujamo pitje vode.

Življenje v skupnosti

otrok

Življenje v vrtcu daje mnogo priložnosti za prijateljstvo, medsebojne odnose, razvoj čuta za druge, za učenje sodelovanja (v heterogenih skupinah dobijo otroci izkušnjo, kako prositi, pomagati, obenem jim pomaga ustvariti občutek za družino).

V pripravljenem okolju sta izpostavljena sodelovanje in čut za skupnost.