Gibanje

HOP!(E) – gremo na smučihope

Program promocije smučarskih skokov, smučanja in spodbujanja gibanja otrok na prostem

Zakaj?

Smučarski skoki imajo v Sloveniji izjemno tradicijo. Danes lahko rečemo, da so skoki slovenski nacionalni šport. Ne le zaradi izjemnih uspehov naših skakalcev, ampak tudi zaradi globoke želje slehernega otroka, da bi se preizkusil v nečem, ki ni dosegljivo vedno in povsod. To je tisto, kar s smučarskimi skoki lahko konkretno doživimo. Hitrost, pogum, spretnost, usklajeno gibanje, gibanje v naravi, je tisto kar s skoki doživimo in razvijamo, pa če tudi nikoli ne bomo »pravi« skakalci. Biti na nek način del slovenske skakalne zgodbe. Začutiti, da smo Slovenci res globoko povezani z dediščino Planice.

Kaj?

Zato smo pripravili program, ki bo otrokom ponudil možnosti gibanja na prostem, jih bo spodbujal h razvijanju tako osnovnih gibalnih sposobnosti kot kompleksnih koordinacijskih gibanj in ravnotežja. Predvsem pa program omogoča realno in ne virtualno preizkušanje lastnih sposobnosti s pomočjo smuči. Tako gibanje vključuje tudi element hitrosti, ki še dodatno sili telo in um k prilaganju in učenju v novih situacijah.

Kako?

Na otrokom prilagojen in varen način otroci lahko preizkusijo in razvijajo svoje sposobnosti s preprostimi smučmi. Osnovni program se izvaja na mobilni mini smučarski skakalnici, ki se lahko uporablja preko celega leta in na različnih lokacijah v enem dnevu. Oprema, ki jo pri dejavnosti uporabljajo so smuči, ki se navežejo na katerikoli čevelj. Obvezna je uporaba zaščitne čelade.

Poleg osnovnega programa se izvaja tudi začetniški program, ki omogoča učenje in preizkušanje zgolj drsenja na smučeh. Za to se uporablja posebna klančina z vsaj dvema različinima vrstama drsne podlage.

Izkušnje norveških partnerjev kažejo, da se otroci ob tem izredno zabavajo ter ob enem usvajajo znanje gibanja na smučeh ne glede na njihovo predznanje.

Program se nadgradi tudi s strokovnimi predavanji o pomenu gibanja za: starše, vzgojitelje, učitelje, trenerje.

Progam se nadgradi z usposabljanjem delavcev v športu s poudarkom na pedagogiki in razvojnih značilnosti otroka.

Komu je namenjen?

Namenjen je otrokom od predšolskega obdobja do starosti 15 let. Namenjen je tistim, ki so že vključeni v vadbo smučarskih panog, v vadbo drugih športnih panog, kot tistim, ki ne obiskujejo nobene redne vadbe. Program je primeren tako za popolne začetnike, kot tiste, ki že imajo izkušnje s smučmi.

Pričakovani učinki?

– spodbujanje gibanja na prostem,  v naravi

– otroke usmeriti stran od računalniško podprtih dejavnosti: ‘bodi realen, ne virtualen!’

– nadgrajevanje gibalnih sposobnosti

– učenje zdravega življenjskega sloga: ‘gibam se – počutim se zdravega’

– učenje gibanja na smučeh

– razvoj poguma in učenje premagovanja ovir

– zdrav razvoj samopodobe: zmorem!

– razvoj koncentracije

– promocija smučarskega športa

– preizkusno obdobje pred vključitvijo v redno vadbo katere izmed smučarskih panog

– širjenje mreže smučarsko-skakalnih kot drugih smučarskih društev

 

Kje se program lahko izvaja?

– program v okviru ministrstva za izobraževanje in šport, njegovih zavodov ali agencij

– program v okviru olimpijskega komiteja

– program v okviru smučarske zveze

– program v okviru občine (športni park, bazen, vaško središče, ob občinskih prireditvah)

– program v okviru osnovne šole ali drugih vzgojno izobraževalnih ustanov (obšolske dejavnosti, podaljšano bivanje, dejavnost na šolskih prireditvah)

– dejavnost ob športnih in drugih prireditvah

– dejavnost ob komercialnih akcijah(trgovski centri, drugo)

– dejavnost ob turistični ponudbi

– promocijska dejavnost kluba

– dejavnost na zasebnih srečanjih (rojstni dnevi, obletnice, druge prilike)

– v okoljih s smučarsko tradicijo kot tudi v okoljih kjer je smučanje povsem obrobno oziroma ni prisotno

 

Vse pravice intelektualne lastnine so zaščitene. Vsako nedovoljeno kopiranje, širjenje ali uporaba programa je predmet civilne in kazenske odgovornosti.

Program in izvedba sta s to objavo avtorsko pravno zaščitena. Blagovna znamka je imetništvo nosilca programa.

Za kakršnokoli uporabo je potrebno pridobiti licenco oziroma franšizo imetnikov pravic. Za vse nadaljnje informacije nas kontaktirajte.

 

Za preprosto montessori in Zavod montessori pripravili: dr. Franci Petek v sodelovanju s Clas Brede Bråthen, Tore Øvregård