Hodimo z vami

Članek je bil objavljen v reviji Šport mladih – revija za šport otrok in mladine, letnik 21, številka 182, maj 2014, revijo izdaja Zavod za šport RS Planica.
Nadaljevanje članka bo objavljen v naslednji številki.