INKLUZIVNI PARK

POLETNI TABORI 2019

O mednarodnih taborih za mladostnike 12 – 16 let najdete več na strani: Montessori Development Park

Za poletne tabore za otroke 5 – 12 let, berite dalje :)

plakat 2019

Prostranstvo travnika, dišeči vonj zelišč, skrivnostni gozd, mehkoba živali, jahanje konj, aktivna družba vrstnikov – popolne Montessori počitnice.

V času šolskih počitnic vsak teden od ponedeljka do petka, od 8:00 do 16:00. V Inkluzivnem parku na Vrhniki na hribu Sv. Trojice.

Primerno tudi za otroke (in starše), ki se z montessori pedagogiko še niso srečali.

Nastajajoči inkluzivni park, kjer bomo izvajali »Montessori počitnice«, se nahaja na prelepem hribu Sv. Trojice, ki se vzpenja iz samega centra Vrhnike. Ob lepem vremenu se iz Parka pogled odpira preko celega ljubljanskega barja vse do gradu v Ljubljani in še naprej do Kamniško-savinjskih Alp. Park odlikujejo neokrnjena narava, travnate površine in gozdički – popoln kraj za razvijanje svojih potencialov in uresničevanje neomejenih otroških idej.

Osrednji cilj izvajanja »Montessori počitnic« je skupaj z otroki, z veliko mero medsebojnega sodelovanja, različnimi znanji, želji po odkrivanju novega in veliko zabave, sooblikovati Inkluzivni park, ki bo tako najbolj po meri otrok. Trenutno se v parku, poleg omenjenih travnatih in gozdnih površin, nahaja njiva pripravljena za obdelovanje in pa ograjen prostor za domače živali, imamo pa tudi svojo mizarsko delavnico. Zaenkrat nam bodo družbo delale ovce, koze in KONJI. Morda se nam pridružijo še kokoši.

Program dela na naših poletnih dnevih:

 • 8:00 se zberemo
 • jutranje srečanje (spoznavanje, pozdrav, skupinske igre, vsak izbere svoje delo),
 • dopoldanski del, ki vključuje prosto izbiro (podanih) dejavnosti v parku: delo z živalmi, delo na vrtu, raziskovanje naravoslovja in geografije, rokodelske dejavnosti (delo z lesom), kiparske in umetniške aktivnosti, dramska igra, ustvarjanje iz naravnih materialov (land art), in še in še. Prisluhnili bomo otrokom in jim pripravili okolje, da bodo kar najbolje lahko razvijali svoje potenciale.
 • 10:30 malica,
 • nadaljevanje aktivnosti,
 • 13:00 kosilo,
 • umirjene dejavnosti po kosilu, počitek,
 • športne aktivnosti in različne igre,
 • konec ob 16:00.

Celoten program bo potekal po metodi Montessori. Kot omenjeno, bodo otroci predvsem v dopoldanskem delu imeli možnost izbire med podanimi dejavnostmi. Le-te bodo skrbno načrtovane vsak dan posebej, glede na potrebe, ki se bodo kazale v parku (potrebe rastlin, živali, obdelovane zemlje ipd.), želje otrok in obiska posebnih gostov (agronom, geolog, farmacevt – zdravilne rastline, slikar, sitotiskar,…). Tako bodo otroci v dopoldanskem delu lahko prosto prehajali med različnimi dejavnostmi oziroma opravili.

Otroci bodo imeli v parku možnost celostnega razvoja. Poleg naravnega spodbudnega učnega okolja, bodo ob skrbno načrtovanih aktivnostih (od 5 do 7 otrok na enega mentorja – individualen pristop) razvijali svoje najbolj primarne spretnosti. Ob delu z zemljo, živalmi, raziskovanju naravnega okolja, bodo v sproščenem duhu spoznavali sebe, druge in okolje, se učili medsebojne pomoči ter spretnosti, kuštrali možgane in uresničevali svoje inovativne ideje, ki jim bodo kasneje v življenju zagotovo koristile.

Veste, kako pomembno je, da jim pomagamo osvojiti veščine samostojnosti?

Ko delajo z rokami, se urijo možgani.
Ko dobijo zadolžitev (pa čeprav jim kdaj tudi ni všeč), se učijo odgovornosti in sobivanja.
Ko se lotijo dela, ki ga sami ne zmorejo, se učijo sodelovanja v skupini.
Ko pridejo z dolgega sprehoda (pa četudi v dežju), se zavejo svojega telesa in mu tako lažje prisluhnejo.

In ko jim uspe nekaj narediti do konca, se učijo, da zmorejo, da so vredni, da jim zaupamo in da so enakovreden člen človeške skupnosti.

Dajmo jim priložnost, da se učijo z izkušnjami pravega življenja, ekrani pa naj bodo občasen priboljšek, če že ne gre drugače.

Najpomembnejše pa je to, da bodo otroci vseskozi sooblikovalci parka, kar pomeni, da bo vsak posameznik tam pokazal in razvijal tisto kar najbolje zna in pripomogel k razvoju in rasti parka. Ustvarjali bodo svoj park, ki ga bodo lahko uporabljali tudi tekom leta, in ker ga bodo ustvarjali sami, bo njim najbolj po meri.

Cena tedenske udeležbe je: 150 EUR  > do 1.5. 2019 130 EUR

V ceno je vključeno: mentorstvo v skladu z montessori pristopom, spoznavanje dela s konji, orodja in material za inovativno ustvarjanje, hrana (kosilo in malica) in pijača (po večini voda ali kneippovi sokovi iz zelišč, limonada)

Popusti:

 • 20 EUR popusta za prijave do 1.5. 2019.
 • Če se otrok udeleži več terminov, se mu pri vsakem naslednjem cena zniža za 5%. (npr. pri obisku drugega tedna se cena zniža za 5%, pri obisku tretjega tedna se cena zniža za 10% ).
 • Popust, če družina vpiše več otrok – drugi otrok 10% ceneje, tretji in četrti otrok 15%

V kolikor ima otrok posebne zahteve glede hrane oz. diete, se strošek hrane odbije od cene in otrok hrano prinese sam.

Po oddani prijavi prejmete povratni e-mail s podrobnimi podatki in račun, ki ga morate poravnati najkasneje 7 dni pred pričetkom tedna, ki ga bo obiskoval vaš otrok.

Prijave za vsak posamezni teden morate oddati najkasneje 7 dni pred pričetkom tedna, ki ga bo obiskoval vaš otrok.

Aktivnosti bomo izvajali v vsakem vremenu. Tudi dež nas ne ustavi 😉

Dodatna vprašanja in informacije na:

inkluzivni.park@gmail.com

 

JAHANJE PONIJEV

 

jahanje cenik

Kaj je Inkluzivni park?

Verjamemo, da ima vsak svoj potencial. Zemlja ima svoj potencial v vesolju. Snovi, ki krožijo med nami, nas sestavljajo in nam omogočajo življenje, imajo svoj potencial. Živa bitja imajo svoj potencial. Ljudje kot del teh živi bitji imamo svoj potencial. In nenazadnje, vsak posameznik ima svoj potencial. Cilj Inkluzivnega parka je omogočiti, da vsak razvija svoj potencial in pri tem omogočiti tudi drugim, da gradijo svoje potenciale.

Harmonija med posamezniki in z naravo se zdi nujen trend za ustvarjanje prijetne družbe in okolja za življenje v prihajajočih letih.

Naša vizija je, da na enem mestu združimo posameznike, ki so sposobni uspešno delovati tako individualno kot v skupini, ki se ne bojijo biti inovativni, ki znajo kritično razmišljati in se obnašati podjetno, ki znajo biti samozadostni in hkrati odgovorni do ohranjanja prijetnega življenjskega okolja tako za ljudi kot ostala živa bitja. Inovativnost, kreativnost, kritično mišljenje, odgovornost, sočutje, trajnostno in regenerativno vedenje ter nenehno posodabljanje za ustvarjanje boljšega jutri so pomembni dodatni produkti Inkluzivnega parka. Inkluzivni park vidimo kot inkubator, kjer se bodo kalili odgovorni posamezniki s prodornimi inovativnimi idejami, s čimer bodo kritično prispevali k razvoju prihajajoče družbe. Inkluzivni park je način življenja odgovorne družbe prihodnosti.

Inkluzivni park bo deloval samozadostno, samooskrbno in ne-invazivno za družbo in okolje. Odlikovali ga bodo energetska učinkovitost ter samozadostnost. Strategija na vseh področjih je kroženje – kroženje energije, surovin, vode, znanja,… Na ta način bomo dosegli visoko učinkovitost in veliko dodano vrednost.

V Inkluzivnem parku bo prostor namenjen aktivnostim in življenju celotni starostni vertikali vse od najmlajših do starostnikov. Svoj potencial pa bodo lahko predstavili tudi posamezniki z omejenimi možnostmi.

Inkluzivni park in otroci

Cilj Inkluzivnega parka za otroke je ustvariti odrasle, ki so opremljeni z zaupanjem vase in z dejanskimi spretnostmi, da (za)živijo v resničnem svetu.

Inkluzivni park je odprt, naraven prostor, kjer bodo otroci gradili svojo kmetijo, skrbeli za svoje živali in pridelovali svoje vrtnine. Poleg tega je to tudi prostor, kjer bodo uresničevali svoje inovativne in kreativne ideje, izdelovali hišice na drevesih, kurili ogenj, raziskovali naravo okoli njih, spoznavali povezanost ljudi in narave, se učili uporabljati tehnologijo, ki podpira trajnostni način življenja,… Prostor, kjer bodo kravžljali možgančke, porabljali svoje presežke atomov energije in ob druženju z vrstniki spoznavali sebe, ljudi in naravo.

Vso pridelano hrano bodo lahko pojedli sami ali pa prodali. To se bodo morali odločiti sami z zavedanjem, da bodo potrebovali sredstva za pridelavo pridelkov naslednje leto in za gradnjo novih objektov/igral, ki si jih bodo zamislili in zasnovali sami. Tako bodo spoznavali osnove podjetništva in se priučili podjetniškega razmišljanja.

Inkluzivni park ima tudi omejene resurse. Tekoče vode sploh ni, zato bo potrebno narediti vodno zajetje. Tako bodo spoznali, kako dragocena in pomembna je voda. Naučili se bodo trajnostnega ravnanja z vodo in posledično tudi trajnostnega načina razmišljanja. Prav tako ni elektrike, zato bo potrebno uporabljati sončno energijo ali kateri drugi alternativni vir energije.

Inkluzivni park bo pripravljeno okolje, kjer bo vsak posameznik v družbi vrstnikov tekom celega leta lahko preko praktičnega dela pridobival kompetence in znanja, ki mu bodo koristile pri nadaljnjem šolanju in kasneje v življenju.

V parku spodbujamo in podpiramo:

 • Inovativno razmišljanje in reševanje problemov
 • Individualno in skupinsko delo
 • Razvijanje podjetniškega razmišljanja
 • Učenje strokovnih znanj skozi igro po načelih montessori pedagogike na konkretnih primerih
 • Spodbujanje trajnostnega načina življenja
 • Spoznavanje tehnologij, ki omogočajo trajnostno upravljanje z resursi
 • Odgovornost in skrb zase, za druge in okolje
 • Stik in delo z živalmi, rastlinami, lesom, glino in drugimi materiali
 • Spoznavanje ciklov v naravi
 • Spoznavanje od kod pride hrana
 • Gibanje – zdrav način življenja
 • Prosta igra – proste misli – uresničevanje lastnih idej
 • Medgeneracijsko sodelovanje in vertikalni prenos znanja
 • Urejanje okolice in skupnih rekreacijskih površin na trajnosten način (z uporabo živali)
 • Izkušnja in učenje različnih rokodelskih spretnosti/obrti (lesarstvo, šivanje, polstenje, oblikovanje,..)
 • Izražanje preko umetnosti (slikarstvo, kiparstvo, glasbe, ples)