Popoldnevnice

KAKO OMOGOČITI OTROKU, DA BO LAHKO V POLNOSTI RAZVIL SVOJO OSEBNOST?

Vabimo k vpisu v popoldanske montessori programe, ki so osnovane po vzgojnem konceptu Marie Montessori.

Montessori POPOLDNEVNICE

NA VRHNIKI        V RADOVLJICI

»Kolikor moremo, moramo podpirati otrokovo hrepenenje po dejavnosti;

ne mu streči, ampak ga vzgajati tako, da bo postal samostojen.«

 (Maria Montessori)

Sodobna znanost nam vse bolj potrjuje, da na celostni razvoj otroka v veliki meri vpliva prav okolje. Temelj za ves nadaljnji razvoj otrok dobi v prvih letih življenja. Lastnost vsakega otroka je, da nezavedno spremlja naše življenje in ga želi natančno posnemati. Starši smo za otroka prvi in najpomembnejši učitelji. Ko se nas ta dejstva globoko dotaknejo, nam kar naenkrat ni vseeno, kaj bodo otroci od nas prejeli.

Starši za otrokov fizični razvoj poskrbimo z brezpogojno ljubeznijo in po najboljših močeh. Naš malček pa seveda potrebuje več kot le hrano in nego.

Pri vzgoji na poti k samostojnosti in intelektualnem razvoju poleg ljubezni potrebujemo spodbude, znanje in izkušnje drugih staršev in strokovnjakov. Vsak človek (ne glede na prirojene posebnosti) lahko vsrka  samo to, do česar pride v svojem okolju in kar se okoli njega živi. Bolj ko je okolje bogato, več od njega prejme in se nauči.

Značilnosti montessori popoldnevnic 

Montessori pristop je individualni pristop. Otroka obravnava celostno. Otrok bo glede na njegove trenutne razvojne sposobnosti in potrebe ter občutljivo obdobja v montessori pripravljenem okolju samostojno izbiral med pripravljenimi materiali z različnih področij pod vodstvom usposobljenih odraslih.  Z dejavnostjo se bo ukvarjal toliko časa, kolikor časa želi oz. toliko časa, da napreduje. Včasih bo dejavnost delal samostojno, včasih pa še s kakšnim sovrstnikom.

 

V takem okolju, kjer otrok svobodno izbira, se odloča in prevzema odgovornost za to, je hkrati ozračje spoštovanja in miru. To je osnovni pogoj, da se otrok celostno razvija na njemu najbolj naraven način. Pedagoški pristop Marije Montessori se imenuje »POMOČ NARAVNEMU RAZVOJU OTROKA« in je za današnji čas zelo aktualen, saj spodbuja tudi zmernost, umirjenost ter lepoto bivanja, na kar včasih pozabljamo.

Pri otroku spodbuja in razvija:

  • samostojnost, samodisciplino in samospoznavanje;
  • empatijo in čustveno inteligenco;
  • navdušenja za raziskovanje, učenje, čudenje;
  • kreativnost in kreativno sodelovanje v skupnosti (timu);
  • komunikacijske spretnosti;
  • spoštovanja do sebe, drugega in sveta;
  • sistematičen pristop k reševanju težav in pridobivanju »akademskih« spretnosti.

V pripravljenem okolju in skozi igro otrok razvija svojo osebnost, samostojnost, neodvisnost, koncentracijo in pomnjenje.

Otroci se v interakciji s sovrstniki učijo sodelovanja in prilagajanja ter pridobivajo izkušnje na  kognitivnem, socialnem, čustvenem, telesnem in duhovnem področju.

Značilnost pedagogike Marie Montessori izhajajo iz spoznanja, da je vsak otrok individuum že od prvega trenutka. V otroštvu se postavljajo temelji njegove osebnosti. Montessori ni samo pedagogika, ampak pomoč, da postaneš človek, kajti le s tem lahko pomagaš drugemu, soustvarjaš svojo in prihodnost skupnosti.

Zato je vzgoja montessori »pomoč življenju«.

foto: Ana Kosmač

foto: Ana Kosmač