za osnovnošolce

POPOLDNEVNICE ZA OSNOVNOŠOLCE

INKLUZIVNI PARK/VRHNIŠKA HIŠA OTROK

Popoldnevnice so priložnost, da otrok v avtentično pripravljenem Montessori okolju in v naravi povezuje svoje šolsko znanje z vsakdanjim življenjem in s tem v polnosti, celostno razvija svojo osebnost in potencial.

Delavnice so zasnovane na podlagi montessori pedagogike za obdobje 6 do 12. V tem obdobju otrokov um preide od senzoričnega, materialnega k abstraktnemu. V ospredje prideta moralno presojanje in otrokova domišljija. Otrok čuti potrebo po intelektualni aktivnosti. Kozmična vzgoja (geografija, biologija, zgodovina) v otroku vzbudi vprašanja Zakaj? Kako? Izobraževanje je zasnovano tako, da spremlja srce in dušo vsakega otroka ter mu dopusti, da postane del skupnosti. Otrok preko notranje motivacije in lastne volje preide k vedno večji neodvisnosti in se tako izobražuje za življenje.

Aktivnosti bodo potekale v Vrhniški hiši otrok in v Inkluzivnem parku. Otrok bo lahko samostojno izbiral, kje bo preživel popoldne – »pod streho« ali v naravi. Aktivnosti na obeh lokacijah (Vrhniška hiša otrok in Inkluzivni park sta oddaljena 5 minut hoje drug od drugega) se bodo medsebojno podpirale in prepletale.

V hiši otrok bodo otroci na osnovi skrbno pripravljenih in načrtovanih montessori materialov in zgodb raziskovali in spoznavali različne vsebine in jih interdisciplinarno povezovali s primeri v realnem življenju. Izbirali bodo med različnimi materiali matematike, jezika, geografije, biologije, zgodovine, fizike, kemije, umetnosti. Pri tem pa ne bodo imeli občutka prisilnega učenja, temveč željenega raziskovanja, reševanja problemov in učenja. Zato so se pripravljeni potruditi in vztrajati.

V Inkluzivnem parku bodo ustvarjali na prostem, skrbeli za naravo, vrtnarili, skrbeli za svoje živali (ovce, koze, osel, pony-ji), pridelovali in predelovali pridelke, spoznavali trajnostni in samooskrbni način življneja, krepili fino motoriko, delali z lesom in drugimi naravnimi materiali, pridobivali kompetence projektnega dela, podjetništva, dela v skupini,…, in nenazadnje se gibali ter družili v naravi, ki je najboljši razvojni poligon za vsakega otroka.

Z obiskovanjem popoldnevnic otrok krepi:
• Inovativno razmišljanje in reševanje problemov
• Individualno in skupinsko delo
• Razvijanje podjetniškega razmišljanja
• Učenje strokovnih znanj skozi igro po načelih montessori pedagogike na konkretnih primerih
• Spodbujanje trajnostnega načina življenja
• Spoznavanje tehnologij, ki omogočajo trajnostno upravljanje z resursi
• Odgovornost in skrb zase, za druge in okolje
• Stik in delo z živalmi, rastlinami, lesom, glino in drugimi materiali
• Spoznavanje ciklov v naravi
• Spoznavanje od kod pride hrana
• Gibanje – zdrav način življenja
• Prosta igra – proste misli – uresničevanje lastnih idej
• Medgeneracijsko sodelovanje in vertikalni prenos znanja
• Urejanje okolice in skupnih rekreacijskih površin na trajnosten način (z uporabo živali)
• Izkušnja in učenje različnih rokodelskih spretnosti/obrti – fina motorika (lesarstvo, šivanje, polstenje, oblikovanje,..)
• Izražanje preko umetnosti (slikarstvo, kiparstvo, glasbe, ples)
• Spoznanje in pripadnost družbi, povezovanje

Popoldnevnice so namenjene vsem osnovnošolcem.

Popoldnevnice za osnovnošolce bodo potekale v Inkluzivnem parku/Vrhniški hiši otrok 1x tedensko 3 ure (točen dan bomo določili glede na večinski interes prijavljenih – izpolnite na prijavnici). Šolarji bodo tako imeli možnost, da po končanem pouku pridejo do nas, vi pa jih po službi pridete iskat (ali pa gredo sami domov peš ali s kolesom).

Cenik:
8 obiskov (2 meseca) po 3 ure = 120 EUR
12 obiskov (3 mesece) po 3 ure = 165 EUR
29 obiskov (celo leto – 8. 11. 2018 do 13. 6. 2019) = 365 EUR (4,2 EUR/uro obiska)

Cena poleg rednega programa v avtentično pripravljenem montessori okolju vključuje tudi:
– predavanje dr. Tine Bregant (25.10. 2018 v Vrhniški hiši otrok ob 17:00)
– dve strokovni delavnici za starše
– predavanjem za starše z montessori terapevtko Edo Šteblaj
– možnost 1 individualne pogovorne ure
– sobotno pomladno doživetje v Inkluzivnem parku za vse družine iz programov popoldnevnic

Plačilo za celo leto obiskov je možno izvesti tudi v 3 obrokih brez obresti. V tem primeru prijavo potrdite s plačilom prvega obroka in sicer 165 EUR. 2. in 3. obrok pa poravnate v naslednjih dveh mesecih (100 EUR drugi in 100 EUR tretji mesec).

Ob vključitvi drugega otroka velja 10% popust.

Ob nakupu celoletnih obiskov dobite tudi 15% popusta za poletne tabore v Inkluzivnem parku.

Veselimo se korakov, ki jih bomo smeli prehoditi z vašo družino, še posebno pa z vašim otrokom, ki stopa na pot življenja.
Ekipa Preprosto montessori