za 0 – 3 let

POPOLDNEVNICE ZA OTROKE 0 – 3 LET IN NJIHOVE STARŠE

Popoldnevnice so priložnost, da otrok v avtentično pripravljenem Montessori okolju v polnosti razvija svojo osebnost, starši pa mu pri tem pomagate.

»Otrok in odrasel sta dva različna dela človeštva, ki vplivata drug na drugega in bi morala biti drug drugemu v pomoč, v harmoniji, v sozvočju. Torej ne velja samo, da mora odrasli pomagati otroku, pač pa mora tudi otrok pomagati odraslemu.«(M. Montessori)

Otrok v prvem obdobju svojega življenja (od rojstva do treh let) gradi temelje za ves svoj nadaljnji razvoj. V tem obdobju iz svojega okolja nezavedno vsrkava prav vse. Pri tem še ni sposoben ločevati med dobrim in slabim, zato je tako zelo pomembno kakšno okolje mu ponujamo (omogočamo).

V ospredju je močna potreba po gibanju – razvoju grobe motorike; razvoju govora, spoznavanju jezika; v tem obdobju spozna, da  je samostojna osebnost, jasno pove »sam«, postavi se na noge, shodi; rituali ga pomirjajo in mu dajejo občutek varnosti, ta pa je osnova za celostni razvoj.

Lahko bi rekli, da v prvih treh letih življenja razvoj poteka bliskovito. Iz nebogljenega, povsem odvisnega bitja postane samostojen otrok, ki hodi, govori, sam je, se sam uredi, se je sposoben sam odločati kaj bo delal,…

Seveda pa je pri vsem tem zelo odvisen od nas, saj je pomembno kakšno okolje in pogoje mu bomo ponudili in omogočili.

Nekaj podrobnosti Popoldnevnic za otroke 8 mesecev do 3 let in njihove starše

  • Glavni namen srečanj je pomoč staršem pri vzgoji in spodbudah svojih otrok. Spremljanje otroka oz. družine bo individualno, zato so skupine majhne (do 10 otrok).
  • Otrok se v zanj skrbno pripravljenem okolju samostojno srečuje z različnimi materiali različnih področij (grobe motorike, senzomotorike, vsakdanjega življenja, jezika, umetnosti). Preko senzornega doživetja pridobiva  nove izkušnje in v polnosti razvija to, kar je vanj položeno.
  • Biti enakovreden del heterogene skupine je za otroka pomembna izkušnja.
  • Vloga staršev v času popoldnevnic je uriti se v opazovanju otroka in s tem prepoznavanju njegovih (otrokovih) resničnih značilnosti in potreb. Starši se ta čas urite tudi v tem, da otroku omogočate, da naredi sam (»Pomagaj mi, da naredim sam.« – vodilni citat Marie Montessori). Pri tem smo vam v oporo montessori pedagogi in montessori terapevt.
  • V tako majhni skupini boste starši imeli tudi priložnost za izmenjavo  izkušenj. In prav te nas pogosto najbolj bogatijo in hrabrijo.

Prostori so sodobno, estetsko in funkcionalno urejeni. So svetli in dajejo občutek odprtosti. Otroci bodo tekom programa uporabljali tudi  večnamenski prostor, ki je namenjen gibalni vzgoji, predavanjem za starše in prireditvam.

Popoldnevnice so  namenjene otrokom od starosti 8 mesecev do 3 let  in njihovim staršem.

Popoldnevnice bodo potekale v Gorenjski hiši otrok

Vsak ponedeljek, od 5. 11. 2018 do 22. 4. 2019 (21 srečanj), razen v času praznikov in šolskih počitnic), 16:45 – 18:15

Cenik:
8 obiskov = 150 EUR
12 obiskov = 200 EUR
21 obiskov (celo leto) = 315 EUR

Cena poleg rednega programa za otroka in starše v avtentično pripravljenem montessori okolju vključuje tudi:
– predavanje dr. Tine Bregant (25.10. 2018 v Vrhniški hiši otrok ob 17:00)
– dve strokovni delavnici za starše
– predavanjem za starše z montessori terapevtko Edo Šteblaj
– možnost 1 individualne pogovorne ure
– sobotno pomladno doživetje v Inkluzivnem parku za vse družine iz programov popoldnevnic

Plačilo za celo leto (21 obiskov) je možno izvesti tudi v 2 obrokih brez obresti. V tem primeru prijavo potrdite s plačilom prvega obroka in sicer 200 EUR. 2. obrok pa poravnate naslednji mesec.

Ob vključitvi drugega otroka velja 10% popust.

 

Veselimo se korakov, ki jih bomo smeli prehoditi z vašo družino, še posebno pa z vašim otrokom, ki stopa na pot življenja.

Ekipa Preprosto montessori