Dr. Ranko Rajović, predavanje in delavnica

Preprostomontessori v sodelovanju z Vrhniškim vrtcem napoveduje in vabi na predavanje in/ali delavnico dr. Ranka Rajovića z naslovom

Nevarnost sodobnega načina življenja za miselni razvoj otroka (NTC sistem učenja)

V petek, 11. 11. 2016 na Vrhniki, v dvorani Vrtca Vrhnika, enota Žabica, Stara Vrhnika 1A
DELAVNICA ob 16.00 do 17.40 (samo za vzgojitelje)
PREDAVANJE ob 18.00

Prijavite se lahko preko elektronske prijavnice. (Zaradi prezapolnjenih kapacitet prijave niso več mogoče. Hvala za razumevanje.)

 

4

 

Odgovornost staršev, vzgojiteljev in učiteljev je spodbuditi otroka, da bi v čim večji meri dosegel svoj biološki potencial. Da se bo razvil v celostno, ustvarjalno, strastno osebnost. Za to mu moramo omogočiti prave pogoje.

 

Na PREDAVANJU nam bo dr. Rajović  poskušal odgovoriti na vprašanja, kaj moramo storiti, da pripravimo otroke za XXI. stoletje ter spodbuditi naše zavedanje, da  “napake” pri vzgoji lahko poškodujejo otroke in zakaj je reproduktivno učenje (lahko) napačno.

Na DELAVNICI nam bo predavatelj predstavil nove metode, s katerimi aktiviramo delo otrokovih in svojih možganov, jih učimo tujega jezika, sestavljamo uganke …

Zanimivo in koristno bo. Škoda je zamuditi! Vabljeni!

 

2955-3Ranko Rajović je specialist interne medicine, magister nevroendokrinologije. V svoji zdravniški praksi je raziskoval vpliv REM faze spanja na imunski sistem. Je ustanovitelj mednarodne organizacije Mensa v petih državah in od leta 2002 član njenega odbora za nadarjene otroke, znotraj katere je bil tudi  predsednik odbora za nadarjene otroke. Sodeluje z Unicefom in je dobitnik Mense za intelektualni prispevek k družbi. Pred kratkim je postal predavatelj tudi na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem v Kopru.

Živi v Novem Sadu, je poročen in oče štirih otrok.

Ranko Rajović je avtor Programa NTC učenje, ki temelji na prenosu znanj iz nevrofiziologije na področje izobraževanja in ima za cilj spodbujati biološki potencial predšolskih otrok in poudarja pomen funkcionalnega učenja. NTC program učenja se trenutno izvaja v 17 evropskih državah. Tudi v Sloveniji. (NTC je okrajšava za ‘Nikola Tesla centr’ – oddelek Mensa za nadarjene.)

 

Veseli nas, da se je dr. Rajović odzval povabilu in bo predaval tudi za nas …

5

 

S citatom Sigmunda Freuda »Otroštvo je oče človeka« dr. Rajović prične svoj nagovor v knjigi IQ otroka – skrb staršev. Nas, montessori pedagoge, pa nagovarja tudi misel Marie Montessori »Otrok je graditelj človeka «. Lahko bi rekli, da nas nagovarja in vodi ista misel.

Tako dr. Rajović kot Montessorijeva sta si istih misli tudi v tem , da si moramo prav v predšolskem obdobju najbolj prizadevati, da v čim večji meri razvijamo svoj biološki potencial. V predšolskem obdobju ima otrok sposobnost ‘srkajočega uma’. Tako je um otroka v začetku 20. stol. poimenovala  italijanska zdravnica ga. Montessori. Torej prav predšolsko obdobje predstavlja osnovo za nadaljnji razvoj. Sodobna nevroznanost pa dokazuje, da inteligenca ni odvisna zgolj od števila živčnih celic (genetski potencial), temveč tudi od števila zvez med nevroni. Obdobje do sedmega leta starosti je najbolj dragoceno za stimulacijo možganske aktivnosti ter za oblikovanje novih zvez (dr. R. Rajović; IQ otroka – skrb staršev, str.5).

V predšolskem obdobju ( najbolj intenzivno do tretjega leta starosti) se razvijejo osnove mišljenja, jezika, vida, odnosov, spretnosti in ostalih lastnosti.

Oba se strinjata tudi v tem, da se otrok najlaže začne učiti simbolov okrog drugega leta in pol, da se otrok uči s pomočjo raznovrstnih klasifikacij,  seracij (razvrščanje), da se otrok uči preko igre.  V ospredje postavljata razvoj motoričnih spretnosti (groba in fina motorika), koordinacijo, ravnotežje, spretnost roke, prstov (finomotorika),  ponavljanje in še kar nekaj skupnih točk bi lahko našli pri obeh avtorjih dveh izjemnih programov, ki spodbujata otrokov razvoj.

Pedagogika Marie Montessori se izvaja po vsem svetu že drugo stoletje in sama glede na že dolgoletne izkušnje lahko trdim, da je to še danes izjemen celostni pedagoški pristop, ki otroku pomaga k celostni izgradnji osebnosti.

Seveda pa se hkrati moramo zavedati, da živimo v novem tisočletju, ki od naših otrok zahteva ustvarjalnost, inovativnost, kritično mišljenje, odlične socialne spretnosti, sposobnost za prilagajanje. Zato pedagogi naših vrtcev  sledimo sodobnim spoznanjem in pristopom.

Eden vidnih sodobnikov, ki mu dajemo veliko veljavo, je prav dr. Ranko Rajović z njegovim NTC sistemom učenja, ki poudarja pomen funkcionalnega učenja.

 

 

3

NTC sistem učenja

Je pedagoški pristop, ki temelji na spoznanjih o razvoju in delovanju možganov. Sistematično vnaša elemente, ki dokazano spodbujajo mentalni razvoj otroka.

Razdeljen je v tri faze:

Prva faza

Dodatna stimulacija razvoja sinaps : Vaje za motoriko, grafomotoriko in prilagoditev očes.

 

Druga faza

Stimulacija razvoja asociativnega razmišljanja

Stopnja 1: Abstrakcija, vizualizacija.

Stopnja 2: Miselna klasifikacija in seriacija.

Stopnja 3: Asociacija, glasba.

 

Tretja faza

Stimulacija razvoja funkcionalnega razmišljanja

Stopnja 1: Ugankarske zgodbe.

Stopnja 2: Ugankarska vprašanja, konvergentno razmišljanje.

Stopnja 3: Stimulativna vprašanja, divergentno razmišljanje.

(dr. R. Rajović; IQ otroka – skrb staršev, str.16).

 

Tovrstne igre so otrokom zanimive, zato so pri delu vztrajni in pozorni. Povečuje se število nevronskih povezav. Vsebujejo tudi dovolj ponavljanja in s tem omogočajo, da se že vzpostavljene vezi med sinapsami utrjujejo.

Dvigujejo nivo intelektualnih sposobnosti vseh otrok. Izboljšujejo koncentracijo, koordinacijo in motoriko, razvijajo hitrost razmišljanja in sklepanja. Spodbujajo razvoj nadarjenosti.

 

 

Kar nekaj vrtcev po Sloveniji že vpeljuje NTC metodo v svoje delo. Z njim se spogledujejo tudi vzgojiteljice vrhniških vrtcev in verjetno ni naključje, da smo se pri tem z veseljem povezali.

V prostorih Vrtca Vrhnika (Stara Vrhnika 1a) nas 11. 11. 2016 čaka navdihujoče popoldne.  Ne zamudite ga!


Vabljeni!

 

______________

Tudi na tej povezavi si lahko preberete zanimiv članek:

http://revijazarja.si/clanek/odklenjeno/57d685c547612/ucenje-na-pamet-spravlja-otroka-v-veliko-stisko

 

Še nekaj povezav:

https://www.mensa.si/

http://www.ntcucenje.com/slovenija

http://url.sio.si/aHe

 

Do sedaj izdane knjige v slovenščini:

IQ otroka – skrb staršev

Tu ga ni, le kje tiči?

Kako z igro spodbujamo miselni razvoj otroka?

(pripravila:  Edvarda Šteblaj , v namen predavanja dr. Rajovića na Vrhniki, 16.10.2016)

Objavljeno v Montessori