Usposabljanje za MONTESSORI MENTOR MLADIM na taborih in drugih obšolskih dejavnostih

“School of experience in the elements of social life” M. Montessori. From Childhood to Adolescence. 1948

PRIJAVNICA

Vsi, ki smo v stiku z mladimi, pa naj si bo po službeni, trenerski, animatorski, prostovoljni ali (le) v starševski povezavi, vemo in opazimo, da vsak mlad človek nosi v sebi potencial osebne vrednosti, naravno nagnjenje po neodvisnosti (socialni in ekonomski)  in izjemni potencial za gradnjo svoje in skupne prihodnosti. Zavedamo se da so mladi resnična moč naše prihodnosti!

Na drugi strani pa kljub temu zavedanju pogosto ne znamo in ne zmoremo iz posameznika izzvati njegovo največjo vrednost. In namesto tega, pogosto prihajamo v konflikt sami s sabo ali z otroki.

Poleg družine in šole, so prav tabori, različna srečanja ali obšolske dejavnosti zelo dobra priložnost, da otrok ali mladostnik lahko občuti svojo vrednost, spoznava sebe, svoja močna področja, talente in nenazadnje, da se nauči vse to izraziti in s tem prispevati skupnosti.

Nikoli pa ni dovolj, da le ponudimo tovrstna druženja ali izobraževanja. Najpomembnejše je, da se na delo z mladimi pripravimo odrasli.

Pri tem zelo pomaga, če poznamo resnične potrebe osnovnošolcev in mladostnikov.  Šele na osnovi tega lahko pripravimo primerno okolje in spodbudno pedagoško pristopamo. Ključ do zdravega celostnega razvoja posameznika je, da resnične potrebe otrok in mladostnikov morajo  prihajati neposredno iz pripravljenega okolja. Hkrati pa je pomembno upoštevati, da se pripravljeno okolje, za različne ravni razvoja razlikuje. Med tem ko nam mora biti mantra za obdobje  6 -12 let  »Pomagaj mi, da razumem sam«, je mantra pri mladostnikih (12 -18) »Prosim pomagaj nam, da lahko delamo samostojno.«

Izobraževanje bo ponudilo temelje filozofije montessori ter metodiko in prakso dela z osnovnošolci in adolescenti.

Izobraževanje bo skupek predavanj, konkretnih predstavitev, osebnega praktičnega dela, debat,…

Vsebine usposabljanja:

– Uvod: Maria Montessori in filozofija montessori

-Karakteristike posameznega razvojnega obdobja (poznati značilnosti otroka v določenem razvojnem obdobju je osnova za vse naše delo)

-Pripravljeno okolje

-Vloga odraslega – ‘role model’

-Primeri aktivnosti za 6-12

-Primeri aktivnosti za 12-18 – study and work

– Program Erdkinder 21. stoletja

-Načrtovanje aktivnosti

– Vljudnost in spoštovanje

– Vedensko čustveni izpadi (neprimerna pozornost)

-Kako vztrajati pri dogovorih

– Komunikacja med vrtstniki, komunikacija odrasel otrok, komunikacija med odraslimi – trening poslušanja (čuječnosti)

-Delo s posameznikom, delo s skupino (konkretni načrti za uspešno delo s skupino)

-Varnost pri delu

– Prva pomoč

PRIJAVNICA

Kje: VRHNIŠKA HIŠA OTROK, Robova cesta 27  in v Inkluzivnem parku na hribu sv. Trojice

Kdaj: dva vikenda, 27.-28.3. in 3.-4.4. 2020.

– 27.3. in 3.4. bodo predavanja potekala od 16:00 do 20:00
– 28.3. in 4.4. bodo predavanja potekala od 9:00 do 18:00

Cena izobraževanja:
– fizične osebe 280 EUR
– pravne osebe 330 EUR

Predavajo:
– Edvarda Šteblaj, Montessori pedagoginja 12 – 18 (AMI), Montessori pedagoginja 3-6, Montessori terapevtka, magistrandka Inkluzivne pedagogike (UP), direktorica Preprosto montessori
– Osebje Rdečega križa Vrhnika (prva pomoč)
– Izkušeni montessori pedagogi

Objavljeno v Montessori