VPIS za šolsko leto 2019/2020

Za vpis  v šol. letu 2019/2020 bomo upoštevali vse vloge , ki bodo prispele do 15. aprila 2019. Komisija za sprejem otrok se bo sestala v drugi polovici aprila.

Odgovore o sprejemu oz. nesprejemu bomo staršem posredovali v začetku maja 2019.

Otroke za šolsko leto 2019/2020 bomo sprejeli z julijem 2019.

 

Je pa še vedno možen vpis tudi za tekoče šolsko leto:

– Gorenjska hiša otrok: 1-2 mesta v prvi starostni skupini

– Vrhniška hiša otrok: 2 mesti za drugo starostno obdobje.

Objavljeno v Montessori